Tag: tháp tường long

Đền bà Đế ở Đồ Sơn

Tìm lại vẻ đẹp khu du lịch Đồ Sơn

Vốn là một khu du lịch nức danh từ xưa với vẻ đẹp kết hợp phù hợp giữa rừng núi và biển đảo , nhưng những năm gần đây , Khu du lịch đảo Đồ Sơn đã tự đánh mất hình ảnh của mình bởi kiểu làm du lịch thiếu […]